HALO PROBLEMI?
MAMA I TATA SU VAS PREVAZIŠLI
I JA SAM SADA KOD KUĆE!

OŠTEĆENJE DNK NIZA = NEMA GENETSKOG MATERIJALA ZA TRANSPORT

Tokom deobe ćelija, DNK se prenosu u svaku novu ćeliju baš kao što voz prenosi teret do odredišta. Ako su železničke pruge oštećene, voz ne može da stigne do odredišta. Isto se dešava kada je DNK niz oštićen. I voz i DNK iskaču sa šina.

Ako dođe do ozbiljnih prekida u DNK (genetske informacije su „slomljene“,“oštećene“), nove ćelije će biti nepotpune i neće biti u mogućnosti da nastave proces ćelijske deobe. Embrionalni razvoj tada prestaje.

Tokom deobe ćelija, DNK se prenosu u svaku novu ćeliju baš kao što voz prenosi teret do odredišta. Ako su železničke pruge oštećene, voz ne može da stigne do odredišta. Isto se dešava kada je DNK niz oštićen. I voz i DNK iskaču sa šina.

Ako dođe do ozbiljnih prekida u DNK (genetske informacije su „slomljene“,“oštećene“), nove ćelije će biti nepotpune i neće biti u mogućnosti da nastave proces ćelijske deobe. Embrionalni razvoj tada prestaje.

Source: Sedo C.A. et al.; JBRA Assist Reprod. 2017;21(4):343-350.

SPERMATOZOIDI NE MOGU
POPRAVITI SAMI SEBE

Jedini zadatak spermatozoida je siguran transport genetskog informacionog paketa (DNK) u jajnu ćeliju. Budući da se spermatozoidi ne mogu sami popraviti, što je više prekida prisutno u DNK spermatozoida, sve je ranjiviji paket genetskih informacija što otežava obavljanje zadataka spermatozoidima.

Prekidi u DNK mogu uticati na oblik spermatozoida.

Source: Cohen-Bacrie P. et al; Fertility & Sterility 2009, 19(5): 1801-1805.

PREPORUČLJIVO
BUDUĆIM OČEVIMA PREKO 35+ GODINA

DNA strand
DNA strand

Postoji više različitih postupaka ispitivanja za otkrivanje prekida u DNK (stopa fragmentacija) u spermatozoidima. Međutim, kao standard, svim očevima starijim od 35 godina se preporučuje da uzimaju PROFERTIL® zbog ubrzane učestalosti fragmentacije DNK nakon 35. godine.

Postoji više različitih postupaka ispitivanja za otkrivanje prekida u DNK (stopa fragmentacija) u spermatozoidima. Međutim, kao standard, svim očevima starijim od 35 godina se preporučuje da uzimaju PROFERTIL® zbog ubrzane učestalosti fragmentacije DNK nakon 35. godine.

Sada je poznato da muška neplodnost ide ruku pod ruku sa oštećenim genetskim materijalom. Više ćelija sa oštećenom DNK znači oštećeniji genetski materijal. Više oštećenog genetskog materijala znači manje šanse za uspešno začeće.

Sada je poznato da muška neplodnost ide ruku pod ruku sa oštećenim genetskim materijalom. Više ćelija sa oštećenom DNK znači oštećeniji genetski materijal. Više oštećenog genetskog materijala znači manje šanse za uspešno začeće.

Izvori:
Cohen-Bacrie P. et al.; Fertility and Sterility 2009;91(5):1801-5.
Sartorius G.A. et al.; Human Reprod. 2010;16(1):65-79.
Plastira K. et al.; J Assist Reprod Genet. 2007;24(10): 437-443.

PODRŠKA NA PUTU DO TRUDNOĆE

play_arrow Smanjenje u prekidima DNK lanca spermatozoida

play_arrow Manje spermatozoida abnormalnog oblika

Sposobnost PROFERTIL®-a da štiti DNK od oštećenja dokazana je u 2 kliničke studije. 74,6% pacijenata koji su uzimali PROFERTIL® 3 meseca neprekidno ostvarili su značajno smanjenje oštećene DNK spermatozoida i značajno povećanje zdrave, neoštećene DNK.

Sposobnost PROFERTIL®-a da štiti DNK od oštećenja dokazana je u 2 kliničke studije. 74,6% pacijenata koji su uzimali PROFERTIL® 3 meseca neprekidno ostvarili su značajno smanjenje oštećene DNK spermatozoida i značajno povećanje zdrave, neoštećene DNK.

Sources:
Lipovac M. et al.; EMJ Urol. 2014;1:60-65.
Eidenberger F. et al.; Fertility & Reproduction 2019; 1:136-140. First results presented by Prof. Dr. Martin Imhof at Aspire 2019.