IZVANREDAN
SASTAV

»Sinergistički efekat kombinacije ima bolji učinak od visoke doze mono-supstance«

L-KARNITIN STUDIJA OBJAVLJENA 2016. GODINE

Relativna promena parametara spermograma ( % ) nakon 3 meseca PROFERTIL® režim u odnosu na grupu mono supstanci

Broj pacijenata: n = 299 (PROFERTIL® grupa: n = 143; kontrolna grupa: n = 156)

Publikacija: Reproduktivna biologija i endokrinologija (dec. 2016.) 14:84.

 

Prva prospektivna kontrolisana studija (u poređenju sa visokim dozama L-karnitin) pokazala superiornost PROFERTIL® sastava:
  • Znatno superiorniji od pojedinačne aktivne supstance u pogledu efekta na gustinu sperme, ukupnu progresivnost i brzu progresivnu pokretljivost
  • Poboljšava verovatnoću uspešnog prirodnog i začeća u okviru vantelesne oplodnje, trudnoće i zdravlja potomstva

L-Carnitine Study 2016; Comparison of the effect of a combination of eight micronutrients versus a standard mono preparation on sperm parameters; Lipovac et al.; inclusion criteria: 20-60 years of age; ≥ 1 year of subfertility and at least one recent pathological semen analysis result (≤ 3 months); exclusion criteria: aspermia, varicocele, azoospermia, urogenital infections.

 

 
PROFERTIL®: #1 proven efficacy in male fertiltiy
Packshot PROFERTIL® male

STOPA TRUDNOĆE 26-41%