POBOLJŠAVA KVALITET
SPERME

»Povećava plodnost kod muškaraca sa subkliničkom varikocelom«

SUB-KLINIČKA VARIKOCELA STUDIJA OBJAVLJENA 2010. GODINE.

Poboljšanje kvaliteta sperme nakon 3 meseca režima PROFERTIL®

Broj pacijenata: n = 55

 Publikacija: Predstavljanje plakata u EAU, Bratislava (oktobar 2010.).

 

Rezultati pokazuju da PROFERTIL®:
  • poboljšava sve parametre u spermi neophodne za uspešno začeće i trudnoću smanjenjem oksidativnog stresa (uzrok DNK fragmentacije)
  • može se koristiti posle operacije varikocela

Sub-clinical varicocele study 2010; Micronutrients as an alternative to fertility treatment in men with subclinical varicocele; Schauer I. et al.; inclusion criteria: > 2 years of infertility, ≥ 2 pathological semen analyses; exclusion criteria: infections, aspermia, hormonal disturbances.

 

 
PROFERTIL®: #1 proven efficacy in male fertiltiy
Packshot PROFERTIL® male

STOPA TRUDNOĆE 26-41%