KLINIČKI DOKAZAN
SASTAV

Brojne studije dokazuju efikasnost patentirane formule PROfertil ® male.

DNK STUDIJA OBJAVLJENA 2019. GODINE.

Signifikantna redukcija DNK fragmentacije

Prezentacija na Kogresu Aspire u Hong Kongu
Publikacija u toku

SUB-KLINIČKA VARIKOCELA STUDIJA OBJAVLJENA 2010 GODINE

Povećava plodnost kod muškaraca sa subkliničkom varikocelom

PROFERTIL®: #1 proven efficacy in male fertiltiy
Packshot PROFERTIL® male

STOPA TRUDNOĆE 26-41%