REDUKUJE
DNK FRAGMENTACIJU

»Signifikantna redukcija DNK fragmentacije u spermatozoidima«

DNK STUDIJA 2021

Redukcija DNK fragmentacije spermatozoida (DFI u %) nakon 3 meseca primene PROFERTIL®

Broj pacijenata:
n = 339
(PROFERTIL®-grupa: n = 162;
Kontrolna grupa: n = 177)

Jedinstven, patentiran sastav PROFERTIL®-a:

  • Značajno smanjuje fragmentaciju DNK spermatozoida u poređenju sa kontrolnom grupom (samo promena načina života).
  • Stopa trudnoće 41,3% u PROFERTIL® podgrupi DFI > 15% naspram 22,9% u kontrolnoj grupi
  • Stopa trudnoće 27,8% u PROFERTIL® grupi naspram 15,3% u kontrolnoj grupi (ukupna studijska populacija)

DNA-Study 2021; The effect of micronutrient supplementation on spermatozoa DNA integrity in subfertile men and subsequent pregnancy rate; Lipovac M. et al.; published in Gynecological Endocrinology 2021 Jun; 37(6); patients (n = 339): PROFERTIL® group: n=162, control group n=177.